Design + marketing 2022

Join us online July 18–19 for The Design + Marketing Summit, the essential HOW-TO event to master design and production techniques for social media, email, print, and more.

Today, designers must understand marketing more than ever before, and marketers must understand both design and production.  You’ll learn practical techniques to boost your productivity, efficiency, and quality with InDesign, Photoshop, Illustrator, Canva, Creative Cloud Express, and more.

Tilmelding

Digitalt bogholderi – tjek på værdikæderne med blockchain

Blockchain er en ny teknologi, der bruges til at lagre informationer, der tilsammen danner en ubrydelig kæde (blockchains). Det er egentlig en offentlig liste med data om for eksempel alle led i fremstillingen af et produkt. Idéen er alle informationer ved hjælp af teknologien kan spores tilbage til den oprindelige leverandør, og at alle led kan følges undervejs og dermed give gennemsigtighed i forhold til produkternes værdikæder. I vores arbejde med Skintöi (designer skindtøj) har vi fokus på bæredygtighed, der indebærer at skindene kommer fra en bæredygtig produktion, hvor der bl.a. er fokus på reducering af spild, at farvningen foregår vegetabilsk og under ordentlige arbejdsforhold for de ansatte. Det vil her give god mening med gennemsigtighed og kunne dokumentere, at produktionen rent faktisk er bæredygtig.

Eksperter mener, at teknologien vil blive udbredt i de kommende år og blive en del af vores dagligdag på samme måde som internettet. Teknologien giver forbrugerne viden og gennemsigtighed om værdikæderne, og kan dermed beskytte vores produkter og design mod billige kopiprodukter, der undergraver vores arbejde med at sikre bæredygtighed i forhold til miljø, klimabelastning og fremstilling.

Adobe summit

Make the digital economy personal

Adobe Summit – 15. – 17. marts 2022.

Deltag i i online-konferencen Adobe Summit: The Digital Experience Conference, hvor du bl.a. kan få nye kompetencer eller blive bedre til det, du kan i forvejen.

Tilmelding

Medieforbrug 2021

DR har udgivet den årlige medierapport. De forskellige streaming tjenester, de sociale medier ændrer hele tiden vores medieforbrug og muligheder for at tjekke helt nye medier. Se DR om medieudviklingen i 2021.

Rapporten viser, at YouTube fortsat er den mest brugte streamingtjeneste (54%). DRTV har nu en ugentlig dækning på 53 % og Netflix 50%.

Og så er der det daglige minutforbrug af sociale medier: Unge (mellem 15 – 24 år) bruger nu YouTube mindre.
I 2020 brugte 71% af tiden på YouTube. I 2021 er forbruget af TikTok blevet på samme niveau som YouTube (57%) TikTok var på 38% i 2021. Forbruget af Instagram er på 36% (2021: 41%) og Facebook på 33% (2021: 40%). Unge bruger Facebook til især at holde styr på invitationer og begivenheder. Ældre bruger Facebook til grupper og at dyrke interesse fællesskaber.

Generation unfollow
De unge dropper de traditionelle medier. Mediehusene kæmper om deres gunst, men forgæves – for de unge flygter til streamingtjenester og sociale medier.
Vi tegner her et portræt af en ung, digital generation, der nægter at sidde model i mere end nogle få minutter ad gangen, og som er videre, så snart det indhold, de møder, ikke tilbyder individuel, relationel og autentisk underholdning. Indholdet skal virke skræddersyet, og det skal føles ægte.”
(DR)

Onboarding: “Dygtige kreative har man kun til låns”

Ved onboarding fokuseres ofte på, at give nyansatte de nødvendige informationer om arbejdsopgaver, organisation, virksomhedskultur mv. Med allerede ansatte medarbejdere, så er det vores erfaring at det vedvarende er nødvendigt med en fortløbende onboarding. Det gælder måske navnlig kreative medarbejdere:
Ud fra mit kendskab til de kreatives egoer så bygger de ikke bureauets profil. De bygger deres egen profil. Og dygtige kreative har man kun til låns. Dette lån kan forlænges, hvis de kreative får råderum,” siger David Asmussen fra bureauet Marketsquare.

For den enkelte medarbejder handler det om at pleje sin karriere og være klar til et evt. nyt job/ eller funktion, når muligheden opstår. Manglen på kreative medarbejdere og høj vækst forstærker denne udvikling. Fremkomsten af nye og mere komplicerede teknologier og online løsninger giver yderligere udfordringer.