Onboarding: “Dygtige kreative har man kun til låns”

Ved onboarding fokuseres ofte på, at give nyansatte de nødvendige informationer om arbejdsopgaver, organisation, virksomhedskultur mv. Med allerede ansatte medarbejdere, så er det vores erfaring at det vedvarende er nødvendigt med en fortløbende onboarding. Det gælder måske navnlig kreative medarbejdere:
Ud fra mit kendskab til de kreatives egoer så bygger de ikke bureauets profil. De bygger deres egen profil. Og dygtige kreative har man kun til låns. Dette lån kan forlænges, hvis de kreative får råderum,” siger David Asmussen fra bureauet Marketsquare.

For den enkelte medarbejder handler det om at pleje sin karriere og være klar til et evt. nyt job/ eller funktion, når muligheden opstår. Manglen på kreative medarbejdere og høj vækst forstærker denne udvikling. Fremkomsten af nye og mere komplicerede teknologier og online løsninger giver yderligere udfordringer.