Design + marketing 2022

Join us online July 18–19 for The Design + Marketing Summit, the essential HOW-TO event to master design and production techniques for social media, email, print, and more.

Today, designers must understand marketing more than ever before, and marketers must understand both design and production.  You’ll learn practical techniques to boost your productivity, efficiency, and quality with InDesign, Photoshop, Illustrator, Canva, Creative Cloud Express, and more.

Tilmelding

Digitalt bogholderi – tjek på værdikæderne med blockchain

Blockchain er en ny teknologi, der bruges til at lagre informationer, der tilsammen danner en ubrydelig kæde (blockchains). Det er egentlig en offentlig liste med data om for eksempel alle led i fremstillingen af et produkt. Idéen er alle informationer ved hjælp af teknologien kan spores tilbage til den oprindelige leverandør, og at alle led kan følges undervejs og dermed give gennemsigtighed i forhold til produkternes værdikæder. I vores arbejde med Skintöi (designer skindtøj) har vi fokus på bæredygtighed, der indebærer at skindene kommer fra en bæredygtig produktion, hvor der bl.a. er fokus på reducering af spild, at farvningen foregår vegetabilsk og under ordentlige arbejdsforhold for de ansatte. Det vil her give god mening med gennemsigtighed og kunne dokumentere, at produktionen rent faktisk er bæredygtig.

Eksperter mener, at teknologien vil blive udbredt i de kommende år og blive en del af vores dagligdag på samme måde som internettet. Teknologien giver forbrugerne viden og gennemsigtighed om værdikæderne, og kan dermed beskytte vores produkter og design mod billige kopiprodukter, der undergraver vores arbejde med at sikre bæredygtighed i forhold til miljø, klimabelastning og fremstilling.

Adobe summit

Make the digital economy personal

Adobe Summit – 15. – 17. marts 2022.

Deltag i i online-konferencen Adobe Summit: The Digital Experience Conference, hvor du bl.a. kan få nye kompetencer eller blive bedre til det, du kan i forvejen.

Tilmelding

Medieforbrug 2021

DR har udgivet den årlige medierapport. De forskellige streaming tjenester, de sociale medier ændrer hele tiden vores medieforbrug og muligheder for at tjekke helt nye medier. Se DR om medieudviklingen i 2021.

Rapporten viser, at YouTube fortsat er den mest brugte streamingtjeneste (54%). DRTV har nu en ugentlig dækning på 53 % og Netflix 50%.

Og så er der det daglige minutforbrug af sociale medier: Unge (mellem 15 – 24 år) bruger nu YouTube mindre.
I 2020 brugte 71% af tiden på YouTube. I 2021 er forbruget af TikTok blevet på samme niveau som YouTube (57%) TikTok var på 38% i 2021. Forbruget af Instagram er på 36% (2021: 41%) og Facebook på 33% (2021: 40%). Unge bruger Facebook til især at holde styr på invitationer og begivenheder. Ældre bruger Facebook til grupper og at dyrke interesse fællesskaber.

Generation unfollow
De unge dropper de traditionelle medier. Mediehusene kæmper om deres gunst, men forgæves – for de unge flygter til streamingtjenester og sociale medier.
Vi tegner her et portræt af en ung, digital generation, der nægter at sidde model i mere end nogle få minutter ad gangen, og som er videre, så snart det indhold, de møder, ikke tilbyder individuel, relationel og autentisk underholdning. Indholdet skal virke skræddersyet, og det skal føles ægte.”
(DR)

Onboarding: “Dygtige kreative har man kun til låns”

Ved onboarding fokuseres ofte på, at give nyansatte de nødvendige informationer om arbejdsopgaver, organisation, virksomhedskultur mv. Med allerede ansatte medarbejdere, så er det vores erfaring at det vedvarende er nødvendigt med en fortløbende onboarding. Det gælder måske navnlig kreative medarbejdere:
Ud fra mit kendskab til de kreatives egoer så bygger de ikke bureauets profil. De bygger deres egen profil. Og dygtige kreative har man kun til låns. Dette lån kan forlænges, hvis de kreative får råderum,” siger David Asmussen fra bureauet Marketsquare.

For den enkelte medarbejder handler det om at pleje sin karriere og være klar til et evt. nyt job/ eller funktion, når muligheden opstår. Manglen på kreative medarbejdere og høj vækst forstærker denne udvikling. Fremkomsten af nye og mere komplicerede teknologier og online løsninger giver yderligere udfordringer.

Presidents Summit og Osterwalder

Presidents Summit er en 2-dages konference , der har til formål at præsentere nogle af de dygtigste internationale foredragsholdere. Der var 3500 deltagere på konferencen, der fandt sted i Lokomotivværkstedet. Årets tema var GROWTH i en tid med stor økonomisk usikkerhed pga corona. Og dermed et ekstra behov for at blive inspireret til nye ledelses værktøjer og nye digitale muligheder.

Vi havde set frem til især at høre Dr. Alexander Osterwalder, som har udviklet analyse modellen Business Model Canvas og andre værktøjer til forretningsudvikling og vækst – bl.a. den supplerende model: Value Proposition Canvas, der bruges til at udvikle nye produkter og serviceydelser ud fra brugernes behov og ønsker. Med værktøjet kan man visualisere og teste, hvordan de forskellige komponenter i et produkt og service giver værdi.

Innovation er, at skabe værdi for kunder og virksomhed. Det handler om at afprøve og aflive idéer. Kun 10% af alle innovative projekter er bæredygtige. Alligevel bør ledelsen bruge 40-60% af deres tid på innovation og alle virksomheder bør have en aktiv innovations strategi. Faktisk kommer innovation tit ikke fra toppen, men ofte buttom up. Han pointerede, at det er vigtigt at skabe en innovations kultur og ecosystem, hvor det er tilladt og nødvendigt at begå fejl, når man udvikler. Heldigvis var indlægget med mange konkrete eksempler på innovation.

Adobe: Digitalisering af kreative workflows i realtime

Adobe konference: Adobe Max 2021 blev der præsenteret flere interessante nyheder og muligheder for at arbejde kreativt på tværs af Adobes produkter og projekter. MAX 2021 var igen i år en virtuel begivenhed, der i princippet kunne samle alle kreative fællesskab i hele verden i en fælles online begivenhed. Adobe kommer med en række nye funktioner (bl.a. en Workfront plugin til Photoshop), så det bliver nemmere at arbejde sammen i realtime på tværs af lokaliteter og enheder på en helt naturlig måde.

Photoshop: Der er også nye funktioner i programmerne på vej. I Photoshop (beta) er der igen nye Selection tools (Object finder). Ved hjælp af øget brug af kunstig intelligens kan man (Neural Filters > Landscape Mixer, Harmonization m.m.) genfortolke et foto eller valgte objekter ved at bruge et andet foto som reference. For eksempel kan filteret tage højde for årstiden i et andet billede, således at det hele harmoniseres med farverne på årstiden.

Feedback: I mange af programmerne er en feedback widget, så du kan fortælle Adobes udviklere om dine erfaringer med d forskellige funktioner. Desuden kan du blive beta-tester af kommende Adobe programmer. Læs mere.

Velkommen til jensens.dk

Jensens.dk har gennem årene været stedet, hvor rigtig mange har fået informationer og læring om design, grafisk produktion og online medier. Du kan fortsat hente viden om design, online kommunikation og generelt om digitalisering af arbejdsopgaver. Vi viser også hvordan vi kan hjælpe dig med opbygning af økonomisystemer og lave effektive procedurer, så du kan optimere og udvikle din forretning.

Vores eget udgangspunkt er vores konsulent og kursusvirksomhed (fra 1989 – 2017): Jensens dtp-Bureau og senere Jensens Kurser A/S. I dag har vi aktiviteter med udgangspunkt i vores holdingselskab, samt de konsulentydelser vi tilbyder gennem vores nye “moderfirma”: M.O.A.R. Jensens.

Du kan her på siderne blive inspireret af nogle af de opgaver og kunder vores selskab M.O.A,R. Jensens arbejder med.

Jensens.dk ejes af Frydenlyst Holding aps, der er opkaldt efter gården Frydenlyst på Mols – vores unikke bopæl og firmabase fra 2005 – 2021. Vores første firma i Jensen familien blev stiftet allerede i 1989. Det og var en konsulent- og kursusvirksomhed, der arbejdede med rådgivning/ sparring, opkvalificering og træning af medarbejdere, der arbejdede indenfor design, kommunikation, grafisk arbejde, web produktion og brug af nye medier.

Hvad?
M.O.A.R. Jensens er vores “moderfirma”, hvor fra vi tilbyder vores kerneydelser: Vi kan bidrage til, at din organisation får en effektiv økonomisk struktur og får styr på de opfølgningsprocesser, der er brug for i både den daglige drift – og i det strategiske beslutningsgrundlag for jeres fremtidige forretningsmodel.

M:O.A.R Jensens arbejder med rådgivning og med at få styr og faste rutiner af især mindre og opstarts-virksomheders – økonomi, administration og drømme om videre udvikling. Vi går ind og hjælper i en periode, hvor der egentlig er behov for en fastansat administrator/økonomi ansvarlig, men hvor der tilsyneladende ikke er råd til endnu en fast lønudgift.

Men der er et behov for få styr på tingene. Vi og vores samarbejdspartnere deler og sælger vores viden som konsulenter. Vi har mange års erfaringer med opstart og drift af virksomheder, og har stor viden om digitalisering, læring og forretningsudvikling. Vi indgår gerne i et konstruktivt samarbejde om optimering af forretningen og vil eventuelt også at investere i virksomheden. Du ved det med selv at have hånden på kogepladen?

.